top of page

APIRILAK 1 - IGERILEKUTAKO ALDAGELATAKO ERABILERA - USO VESTUARIOS PISCINA - 1 ABRIL

Actualizado: 1 abr 2022


Apirilaren 1etik aurrera, igerilekuko aldagelen erabilera normalizatura itzuliko gara. Igeriketa ikastarora etortzenzarenean, edo igeri egitera modu librean etortzen zarenean, dagokion aldagela erabili beharko duzu, gizonezkoena edoemakumezkoena, baita haurrena ere, gainerakoak oso lanpetuta badaude. Gogorarazten dizugu 8 urtetik gorako umeakhaien aldagelan aldatu behar direla.

  1. Adibide praktikoa: ezin da aldatu ama bat 9 urteko mutiltxo batekin emakumezkoen aldagelan, edo aita bat 9 urteko neskatxo batekin gizonezkoen aldagelan.

  2. Edozein salbuespenetarako, mesedez jar zaitezte harremanetan kiroldegiarekin, irtenbiderik onena bilatzeko

Apirilaren 1etik aurrera ere, pertsona guztiek tornotik sartu eta atera beharko dute txartela erabiliz. Bai haurrentzakoikastaroen sarreran, bai irteeran. Kontuan izan, mesedez, familia bakoitzaren antolaketan eta haurrari laguntzen dionpertsona helduan ere. Gogoratu, halaber, MASKARA derrigorrezkoa dela Kiroldegi osoan.


Espazioari dagokionez, gogoratu haur bakoitzak laguntzaile heldu bakarra izan behar duela igeriketa-ikastaroetan.


Antolaketari dagokionez, oraindik ez dago baimenduta igeriketa ikastaroak kristaleratik ikustea, ezta kiroldegian egitendiren kirol klub eta jardueren entrenamenduak ikustea ere.


Azkenik, alde zaharreko jantziak kirol-klubetarako eta aparteko jardueretarako baino ez dira erabiliko.Desde el 1 de Abril, volveremos al uso normalizado de uso de vestuarios de la piscina. Por lo que vengas a cursillo denatación, o vengas a a nadar de manera libre, deberás usar el vestuario correspondiente, masculino o femenino, ademásdel infantil si el resto están muy ocupados. Te recordamos que los y las niñas mayores de 8 años, deben cambiarse en suvestuario.

  1. Ejemplo práctico; No está permitido que una madre se cambie en el vestuario femenino con un niño de 9 años, o un padre en el vestuario masculino con una niña de 9 años.

  2. Para cualquier excepción, por favor poneros en contacto con el polideportivo para poder buscar la solución más óptima

A partir del 1 de Abril también, todas las personas tendrán que entrar y salir por el torno usando el carnet. Tanto ala entrada de los cursillos infantiles, como en la salida. Tenerlo en cuenta por favor en la organización de cada familia yen la persona adulta acompañante del niño/a.


Por tema de espacio, recordar que solamente debe tener un acompañante adulto cada niño/a en los cursillos de natación.


A nivel organizativo, sigue sin estar permitido ver los cursos de natación desde la cristalera ni acceder a visualizar a los entrenamientos de los clubes y actividades deportivas que se realizan en el Polideportivo. Recordar también que la MASCARILLA es obligatoria en todo el Polideportivo.


Finalmente, el vestuario de la parte vieja, solo se utilizará para uso de clubes deportivos y actividades extraordinarias.留言


bottom of page