NOLA ERRESERBATU

1. Bakarrik erreserba dezakezu ABONATUA bazara (Edo gimnasioko erabiltzailea)

2. Aurreko asteko ostegunetik, hurrengo asterako 5 saio baino ezin dituzu erreserbatu

(5 saio egin nahi duzun jarduera bakoitzeko)

3. Asteko astelehenetik aurrera, aste horretarako behar dituzun erreserba libre guztiak erreserbatu ahal izango dituzu.

COMO RESERVAR

1. Solo puedes reservar si eres abonado/a (o inscrito en el gimnasio)

2. Desde el Jueves de la semana anterior Solo puedes reservar 5 sesiones para la semana siguiente (5 sesiones por actividad que quieras realizar)

3. A partir del lunes de la semana, podrás reservar todas las reservas libres disponibles que necesites 

 
 

1. 2. Abonatua ez banaiz, erreserbatu dezaket? Bai, baina aurrez aurre egin beharko duzu instalazioan eta plazen eskuragarritasunaren arabera.

2. ¿Si no soy abonado/a puedo reservar? Si, pero tendrás que hacerlo presencialmente en la instalación y según disponibilidad de plazas 

 

944 49 34 16

©2018 by Etxebarriko Kiroldegia. Proudly created with Wix.com