top of page

Actualizado: 9 nov 2020

 1. Lur jardueretan aldagelak ezin dira erabili. Ur jardueretan, dutxarik ez (Dutxatzeko erabili igerilekuaren hondartza)

 2. Kirola maskararekin egin behar da, salbuespenik gabe. Intentsitate haundiko jardueretan ere. (Igerilekuan izan ezik)

 3. Kiroldegia 21.00etan itxiko da

 4. Partido guztiak publikorik gabe jolastuko dira

 5. Jarduerak 6 pertsonako taldeetan egingo dira

 6. Etxebarritarrak eta mugakideak bakarrik

Etxebarriko Kiroldegia 1. En las actividades de tierra no se pueden utilizar los vestuarios. No duchas en actividades de agua (Utilizar la playa de la piscina para ducharse)

 2. El deporte debe practicarse con mascarilla, sin excepción. También en actividades de alta intensidad. (Excepto al acceder a la piscina)

 3. El polideportivo cerrará a las 21.00 horas

 4. Todos los partidos jugarán sin público

 5. Las actividades se organizarán en 6 grupos de personas

 6. Únicamente Etxebarritarras y limítrofes

Polideportivo de EtxebarriComments


bottom of page