top of page

KIROL ESKOLA - DEPORTE ESCOLAR

Actualizado: 14 ene 2021

Urtarrilaren 12ko 1/2021eko Dekretuari jarraikiz, jakinarazten dizuegu urtarrilaren 13tik aurrera, Eskola-kiroleko entrenamenduei berrekin ahal izango zaiela, eta gehienez ere sei laguneko taldetan antolatuta. Taldea beti pertsona berek osatuko dute, eta ezingo dira aldagelak erabili. Ez da baimenduko Eskola Kirola 100.000 biztanleko 500 positibotik gorako tasa duten udalerrietan.


Era berean, gogorarazten dizuegu Eskola Kiroleko entrenamendu-jarduera guztiek honako baldintza hauek bete beharko dituztela:

 • Aire zabaleko entrenamendu fisikoak lehenestea.

 • Une bakoitzean ezarritako gehieneko edukiera eta talde-kopurua errespetatzea. Une honetan, 6 pertsona, eta beti berdinak.

 • Gune eta materialak garbitu eta desinfektatzea entrenamendu-txanden artean.

 • Jarduera banakako entrenamendu batekin hastea, nagusiki, prestakuntza fisikora eta lesioen prebentziora bideratuta —horrela, poliki-poliki, aurrera egiteko talde txikiekin edo postu jakin batzuekin—, eta amaitzeko, talde guztia txertatzea horretara (taldeko kirolen kasuan).

 • Ahal den heinean, kirol-jardueran zehar gutxieneko segurtasun-distantzia mantentzea.

 • Pertsonen arteko 1,5 m-ko distantzia mantentzea entrenamenduen sarrera eta irteeretan.

 • Entrenamenduak ateak itxita egitea, ikuslerik gabe.

 • Materiala partekatzen bada, gomendaturiko higiene- eta garbiketa-neurriak ezartzea.

 • Ez dira aldagelak erabiliko.

 • Maskara erabiltzea (derrigorrezkoa da) uneoro, kirol-jarduera intentsiboa gauzatzen ari den bitartean izan ezik.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1/2021 del 12 de enero de 2021, os comunicamos que a partir del 13 de enero se podrán reanudar los entrenamientos de Deporte Escolar que deberán organizarse en grupos de seis personas como máximo, sin variar su composición y no pudiéndose hacer uso de vestuarios. En aquellos municipios cuya tasa de incidencia sea superior a 500/100.000 habitantes el deporte escolar estará suspendido.


Así mismo, os recordamos que toda aquella actividad de entrenamientos de Deporte Escolar tiene que cumplir las siguientes condiciones:


 • Priorizar el entrenamiento físico al aire libre.

 • Respetar el aforo y los grupos máximos de entrenamiento establecidos en cada momento. En estos momentos 6 personas y siempre las mismas.

 • Limpieza y desinfección de espacios y materiales entre turnos de entrenamiento.

 • Reiniciar la actividad con un entrenamiento individual encaminado principalmente a la preparación física y prevención de lesiones para ir progresando gradualmente con grupos reducidos o por puestos específicos y finalmente culminar la progresión integrando a todo el equipo (en el caso de los deportes de equipo).

 • Mantener, siempre que sea posible, durante la práctica de la actividad deportiva la distancia mínima de seguridad.

 • Mantener la distancia interpersonal de 1,5 metros en las llegadas y salidas de los entrenamientos.

 • Realizar los entrenamientos a puerta cerrada, sin público.

 • Aplicar las medidas de higiene y limpieza recomendadas en caso de compartir material.

 • No habrá uso de los vestuarios.

 • Usar la mascarilla (es obligatorio) en todo momento excepto cuando se esté realizando práctica deportiva intensa.


Comments


bottom of page